top of page
HOME
Logo ขาว-08.png

AUTO ROSSO

Take Care of Your Car

AUTO ROSSO

ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรถยนต์นำเข้าครบวงจร โดยช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี  

พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์รถยนต์ที่มีมาตรฐาน ตรงตามยี่ห้อรถยนต์

เช่น Porsche PIWIS TESTER III,  Xentry for Mercedes Benz, SDD for Jaguar & Land Rover, and etc. 

111-1116506_checkmark-svg-cheque-tick-in
111-1116506_checkmark-svg-cheque-tick-in
111-1116506_checkmark-svg-cheque-tick-in
font-02.png
font-01.png
font-04.png
font-03.png
font-05.png
font-06.png
ปกเฟส-11.png
ABOUT US

ABOUT US

เรารับบริการตั้งแต่ดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของเหลวอื่นๆ ตามระยะ,

ระบบแอร์ (R1234YF, R134a), ระบบเกียร์, ระบบเครื่องยนต์, ช่วงล่าง และ ระบบเบรก

จนถึงเคสความเสียหายที่ต้องทำเคลมกับประกันภัยรถยนต์ต่างๆ

วิเคราะห์รถยนต์
DEDICATED MECHANICS
บริการยกรถยนต์
BREAKDOWN SERVICE
ตรวจเช็คสภาพรถยนต์
CAR CHECKS
เปลี่ยนยางรถยนต์
TIRE CHANGE
เช็คระยะ ถ่ายน้ำมันเครื่อง
OIL & BREAK CHECKS
เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์
BATTERY CHANGE